Thảm dính bụi Phòng sạch – Sticky mat

Đóng gói Thảm dính bụi phòng sạch : thiết kế 30 tấm/tập (Số thứ tự từ 1-30) và 1 hộp 10 tập.

– Thảm dính bụi phòng sạch được thiết kế với kích thước: 24” x 36” (60 x 90 cm)
– Độ dày tiêu chuẩn 35µ